Fra Brødbæk Mølle 
til Canada

Hjerm herred

 
I 1867 købte Peder Langballe Iversen Brødbæk Mølle i Borbjerg sogn. Vandkraften, der tidligere blev udnyttet til at drive et mølleri, blev nu udnyttet til at drive en smedies maskiner. 

To af Peder Langballe Iversens sønner, Iver og Jens Havskov, bliver gift med to døtre af min oldefar, Jesper Jensen, på naboejendommen Over Brødbæk, hhv. Marianne og Birgitte Marie.

 

En anden søn Marius udvandrede til Canada, hvor han stiftede familie og fristede en barsk tilværelse som præst og smed under mellemkrigstidens kriser. Han så aldrig sit fødeland igen.

Et barnebarn af Marius Iversen, Sheila Iversen, der bor i Calgary i Canada, forsker i slægten.

Sheila har følgende hjemmeside: siversen1

 

 

Brødbæk gårdene.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail