Skrædderfamilien

fra Borbjerg

 

Hjerm herred


 
Farfar Jens Marinus Eriksen nedsatte sig omkring 1900 som  skrædermester på Naltoftevej i Borbjerg Kirkeby. Her virkede han i knap 50 år. Han var uddannet hos sin far - oldefar Esper Christian Eriksen, der arbejdede som skrædder i Ryde Kirkeby i nabosognet Ryde.
Håndværk har åbenbart ligget til slægten. Espers far, tipoldefar  Erik Christensen var snedker og flere efterkommere valgte snedker/tømmerfaget. Tipoldefar er således stamfader til familienavnet Eriksen.

Farmor, Maren Sørensen, var født på Sdr. Fleng i Borbjerg sogn.

Et par indførsler i brandforsikringsprotokollerne 1901 og 1908 fortæller om skrædderhjemmets indretning og udvidelse.

Vurderingen til brandforsikring foretages 26. august 1901, men  Jens Marinus køber først parcellen af købmand Søren Jacobsen den 22. oktober. Det fremgår da oså af skødet at parcellen ved handelen er bebygget af Jens Marinus.
Der optages 30 dec 1901 en 1. prioritet i Husmandskreditforenin- gen på 1650 Kr.

Folketælling 1906

Borbjerg sogn, Matr. Nr. 11F Hedegaardhuus.
Jens Marinus Eriksen, 1 Januar 1876, Husfader, Skræddermester
Maren Eriksen, 22 December 1872, Husmoder
Peder Kristen Fleng Eriksen, 6 April 1901, Barn
Kristiane Eriksen, 19 Juli 1903, Barn
Esper Kristen Eriksen, 21 Juli 1903, Barn
Jens Ferdinand Jørgensen, 2 Maj 1886, Skræddersvend
Niels Kristian Hesel, 5 Juni 1886, Skræddersvend
Rasmus Johannes Hermann, 20 Mai 1888, Skrædderlærling
Eskild Martinus Christensen, 2 September 1889, Skrædderlærling
Maren Eriksen, 25 December 1880, Tjenesteydende

 

Jens Marinus og Maren med nogle af børnene.

Bagest: Christian? og Kristiane

Forest: Elias?, Vilner?, Sigurd?.

Andre forslag modtages gerne.

 

 

Maren og Jens Marinus fik ialt 7 børn. De gik alle i Borbjerg skole og blev konfirmeret i Borbjerg Kirke.

De fem lærte skrædderfaget. Kun min far, Sigurd Eriksen, og hans yngre broder, Vilner, valgte andre veje. Far gik handelsvejen, startende som handelslærling hos den lokale købmand, Henrik Jakobsen, og Vilner uddannede sig på Landbohøjskolen i København til landinspektør.

De øvrige brødre fulgte familietraditionen og blev skræddere ligesom deres far og bedstefar. Søsteren, Kristiane, lærte også skræderfaget, men blev  landmandskone i Hedegårde i Sevel. Ældste søn, Peder Christian, døde allerede som 27 årig.


Jens Marinus' ældste søn, Christian, overtog 1933 forretningen  i Borbjerg og byggede på en nabogrund  nyt hus med skræderværksted og forretningslokale. Som det fremgår af nedenstående faktura hjalp far og søn hinanden i forretningen.

Klik på billedet
 

 

På hjemmesiden for Lokalområdet Borbjerg Hvam fandt jeg dette gamle postkort.

 

Klik på billedet

Naltoftevej 33 1955.
Kilde: Odense Luftfoto
© Det Kongelig bibliotek


Sognets poet Jens P. Løvig sendte til Marens og Jens Marinus' sølvbrullup i 1926 følgende morsomme hilsen. Klik her.

 


 

Søskende Eriksen

Vilner, Gustav, Christian, Kristiane, Sigurd, Elias

 

 

Klik på et billede

 


 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail