Smedefamilien

 fra Bjert i Sahl sogn

 

Ginding herred

 

 

Tip4 oldefar Jens Jensen var bonde og smed i Bjert. Smedefaget og navnet gik i arv så søn, sønnesøn og oldesøn arbejdede under samme navn som smede. Sønnen omtales ofte som slet og ret Jens Smed fra Bjert.

 

              Jens Jensen f. ca 1735

                Jens Jensen Smed 1775-1844
                  Jens Jensen 1800-1867
                     Jens Jensen 1822-1887
                        Jensine Jensen 1851-1904
                           Jens Marinus Eriksen 1876-1947
                              Sigurd Eriksen 1907-1980
                                 Hans Henning Eriksen 1944-

 

Folketælling 1787

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Biert bye
Jens Jensen, 52, Gift, Husbond, Bonde og gårdbeb og smed tillige
Ana Jespersdat, 56, Gift, Madmoder
 

 

Jens Smed fra Bjert (Tip3 odelfar)

 

Kirkebog Sahl sogn
1799. Copuleret d. 6 Nov. Jens Jensen Smed og Bodild Jensdatter, begge af Biert, uden forudgaaende trolovelse. Disse var det første par i Sahl Sogn som blev brudeviede efter Trolovelse vare afskaffet ved Forordnigen af 4. Januar 1799. Forloverne for dette Par vare Degnen Peder Sejersen og Søren Jensen af Sahl Bye.

 

Bodild Jensdatters far, Jens Sørensen, var fæster i Bjerth under Rydhave gods. Han dør 1794 og skiftet efter ham ses her.

År 1800 får Jens Smed skøde på en gård i Bjert. Ejendommen har matrikel nr. 8.

 

Folketælling 1801

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth Bye
Jens Jensen, 29, Ugift, Huusbond, Boelsmand og smed
Bodil Jensdatter, 33, Gift, hans kone
Jens Jensen, 1, Ugift, deres søn
Jens Jensen, 61, Gift, Huusbonds forældre, Nyde ophold hos sønnen
Anne Espersdatter, 67, Gift, Huusbonds forældre, Nyde ophold hos sønnen

 

1808. Køber Jens Jensen mere jord til gården, 3skp 11/4 Alb Hartkorn for 300 rbd.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1808 - 1813, Book No 7, pag. 66-67. Film 28.833

Matrikkelkort 1817 - Stedet i dag
Klik på kortene

Folketælling 1840

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth bye, En gård
Jens Jensen, 64, Gift, Gårdmand og smed
Bodil Jensdatter, 72, Gift, Hans kone
Ane Jensdatter, 31, Ugift, Deres datter
Bodil Kirstine Jensdatter, 11, Ugift, Plejebarn
Jens Jensen, 18, Ugift, Tjenestekarl

 

Bodil Kirstine Jensdatter og tjenestekarlen Jens Jensen (tipoldefar) er børnebørn af Jens Jensen og Bodil Jensdatter og børn af sønnen Jens Jensen (tip2 oldefar), der i folketællingen 1940 bor i Albekhus i Mejrup, jf. nedenfor.

 

Tjenestekarlen Jens Jensen er Jens smeds søns uægte barn med Anne Catrine Jensdatter og tjener altså i 1840 hos sine bedsteforældre Jens Jensen og Bodild Jensdatter. Han bliver bliver 1843 gift med datteren i Oushøihus i Ryde sogn, jf. nedenfor.

 

Bodil Kirstine Jensdatter er Jens smeds søns ægte barn med

Lovise Laursdatter. Jens og Lovise blev gift 1829.

 

Dødsanmeldelse.
Aar 1844 den 12 September anmeldtes som død Gaardmand Jens Smed af Bjerth. Haver en umyndig datter som søger om Myndighedsbevilling.
Kilde: Hjerm-Ginding herreder 1839-1857, Skifteprotokol, Book No 13, pag 138. Film 9765

 

Den umyndige datter er Ane Jensdatter. Hun får et par uægte børn, hvilket måske er årsagen til at hun er erklæret umyndig.

 

Kirkebog Sahl sogn.
1840. Født 28 September 1840 Bodil Marie Nielsen, døbt i kirken den 4. October 1840. Moderen er Fruentimmeret Anne Jensdatter, Datter af Gaardmand Jens Smed i Bjerth. Til Barnefader blev udlagt Husmand Niels Sivekjær af Bjerth. Frembaaret af Konen Johanne Marie Jensdatter af Traberg i Borberg sogn. Faddere: Gaardmændene Niels Nielsen, Anders Jensen og Christen Adsersen af Bjerth. Bem. Uægte

Kirkebog Sahl sogn.
1842. Født den 31 Marts, Mariane Pedersdatter. Døbt i Kirken den 10 April. Moderen Ane Jensdatter i Bjerth. Udlagt Barnefader Ungkarl Peder Christian Andersen tjenende på Rydhauge. Pigen Inger Marie Andersdtter bar Barnet. Faddere: Gaardmændene Anders Jensen, Christen Andersen og Ungkarl og Peder Nielsen, alle af Bjerth. Bem. Uægte.

 

Ane Jensdatter bliver tilsyneladende erklæret myndig. 11 Dec. 1844 får hun skøde på sin fædrende gård.

 

Endnu en gang får Ane Jensdatter et uægte barn:

 

Kirkebog Sahl sogn
1847. Født den 11 Marts Jens Nielsen, døbt i Kirken den 17 Marts 1847. Søn af Fruentimmer Ane Jensdatter i Bjerth. Udlagt Barnefader Niels Christensen Sivekjær som tjener nævnte Fruentimmer som eier en Gaard i Bjerth. Faddere: Frembaaren af Husmandskone Trine Sørensdatter i Sahl Skov. Faddere: Gaardmand Niels Nielsen, Ungkarl Peder Nielsen og Gaardmand Christen Adsersens Hustru Sizel, alle af Bjerth. Bemærkning: 3die uægte Barn og den udlagte Barnefader er separeret fra hans Kone som og bor i Bjerth.
 

1849 bliver Ane Jensdatter dog gift med faderen til to af hendes uægte børn Niels Christensen Sivekjær.

 

Kirkebog Sahl sogn. Copulerede.
1849. Niels Christensen Sivekjær, tjenende i Bjerth, 52 Aar i 2det ægteskab og Ane Jensdatter, Gaardeierske i Bjerth. Forlovere: Skole? Wilman i Sahl og Sognefoged Anders Poulsen i Bjerth. Viet 2 Nov, 1849. [Borgerlig vielse]

Folketælling 1850

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth Bye, en Gaard
Niels Christensen 52 Gift Gaardmand og husfader Gudum sogn
Ane Jensdatter 42 Gift hans kone Født i sognet
Jens Nielsen 3 Ugift deres børn Født i sognet
Bodil Marie Nielsen 10 Ugift deres børn Født i sognet
Mariane Jensine Nielsdatter 8 Ugift deres børn Født i sognet
Bodil Jensdatter 82 Enke Aftægtskone Født i sognet

 

 

Jens Jensen (Tip2 oldefar, smed i Mejrup)

 

Jens Smeds søn bliver også smed og får navnet Jens Jensen. Han er tip2 oldefar og bosætter sig i Borbjerg, bliver gift der og flytter siden til Mejrup sogn.

 

Inden han bliver gift får han en uægte søn:

 

Kirkebog Sahl sogn
7 Juli 1822, Jens, Hjemmedøbt 7 Juli. Moderen Anne Catrine Jensdatter, Tjenestepige. Til Barnefader er udlagt Jens Jensen Smedesvend hos Søren Smed i Bierth. Faddere: Anders Hoigaard, Jens Christian Nielsen, Jens Christian Jensen, Niels Jensen, Alle af Bierth. Ane Catrine Sørensdatter Væver Pige hos Barnefader. Anmmærkning: Uægte. 


1825 får Jens Jensen skøde paa gård i Borbjerg sogn, Sønder Hvam, Parcel No 1 af 2Td 5Skp 3Fjk 3/4 Alb for 50Rd. Læst 23 December 1825
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde- og Pantebog 1824-1826 pag. 412. 

1829 bliver Jens Jensen gift i Borbjerg sogn med Lovise Lauritsdatter.

 

Folketælling 1834

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Sønderhvam, Et Huus
Jens Jensen 33 Gift Smed og Huuseier
Lovise Laurs Datter 30 Gift Hans Kone
Bodild Kirstin Laursdatt. 5 Ugift Deres Børn
Laurs Jensen 1 Ugift Deres Børn 

Kirkebog Borbjerg sogn. Afgangsliste.
1835. Jens Jensen, 35 år, Smed, afg. til Meirup
Louise Laursdatter, 31 år, hans Kone, afg. til Meirup
Nørflenghus 17-7-35

Kirkebog Mejrup sogn. Tilgangsliste. 
1835. Jensen Jensen, 35 År, Smed og Ejer af Albeckhuus
Louise Lautitsdatter, 31 år, hans Kone

Folketælling 1840

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Mejrup Bye, Albekhuus
Jens Jensen Bjert 40 Gift Huusmand og Smed
Luise Lauritsdatter 35 Gift hans Kone
Laurits Jensen 7 Ugift deres Børn
Anne Johanne Jensdat. 4 Ugift deres Børn
Peter Hem Jensen 2 Ugift deres Børn
Jens Jensen 18 Ugift Smedesvend
Jens Knudsen 59 Enkemand Aftægtsmand

Smedesvenden Jens Jensen er formentlig husbondens uægte søn, ank. fra Sahl 1838 som lærling, og igen afg. til Sahl 1840.

Folketælling 1845
Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Albekhuus
Jens Jensen 45  Gift  Smed Sahl Sogn
Lovise Laursen 42  Gift  Hans Kone Borberg Sogn
Laurits Jensen 12  Ugift  Deres Barn Borberg Sogn
Ane Johanne Jensen 9  Ugift  Deres Barn Mejrup Sogn
Peder Jensen 7  Ugift  Deres Barn Mejrup Sogn
Jens Chr. Jensen 4  Ugift  Deres Barn Mejrup Sogn
Søren Jensen 1  Ugift  Deres Barn Mejrup Sogn
Ane Kirst. Lauersen 69  Enke  Aftægtskone Tarup Sogn
Jens Chr. Nielsen 21  Ugift  Smedesvend Sahl Sogn

Jens Chr. Nielsen er sandsynligvis, halvbroderen til husbondens uægte søn, jf. ovenfor.
1844. 6/11 Ank til Mejrup fra Tvis. 1846. 5 Novbr afg til Ryde.  

Kirkebog Mejrup sogn.
1867. Død 5 September, begravet 12 September. Jens Jensen. Aftægtsmand og Smed i Albækhuus, født i Sahl Sogn, 67 Aar, Gift.Jens Jensen (Tipoldefar, smed i Ryde)


Jens Jensen er som ovenfor nævnt tip2 oldefars uægte søn. Han bliver bliver 1843 gift med datteren i Oushøihus i Ryde sogn Maren Christensdatter og nedsætter sig her som smed med svigerforældrene på aftægt.

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail