Den sidste bonde-birkedfoged

i Volstrup Birk

Kilde: Hovedsageligt  "Hjerm Sogn" af

P. Nørskov Lauritsen

 

Hjerm herred

 

Volstrup gods udgjorde fra 1468 en særlig retskreds, Volstrup Birk, hvor godsejeren havde birkeretten og beskikkede birkets "embedsmænd". Indtil omkring år 1700 fungerede bønder som birkefogeder. Da der senere krævedes juridisk uddannelse til dette embede, gled bønderne naturligvis ud. 1777 blev Volstrup Birk ophævet og underlagt herredsretten for Hjerm herred.

 

 

Herregården Volstrup

 

 

Christen Espersen i Skjetterup i Hjerm sogn var den sidste bonde-birkefoged i Volstrup Birk og fungerede som sådan indtil 1683. Hans fødsels- og dødsår kendes ikke, men han levede endnu i 1707, hvor hans søn, Esper Christensen, overtog hans gård og Christen gik på aftægt på gården og skulle nyde ophold "hvortil han intet til god Nødtørftighed skal fejle og bebo hans egne Værelser herefter som før". Efter døden have skulle han have "en ærlig Begrafvelse". Retten skulle holdes i gården "efterdags som tilforn".
 

Hjerm sogn

Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort

 fra 1791.

Christen Espersen er min tip6 oldefar gennem min fars slægt og tip5 oldefar gennem min mors slægt. Slægterne bliver indgifte gennem Jesper Jensen Heegaard i Handbjerg sogn (1745 - 1813) og Anna Olufsdatter.

        Chresten Espersen

           Peder Christensen Lindberg ca 1657-1731

              Jens Pedersen Lindberg 1690-1765                            

                 Jesper Jensen Heegaard 1745-1813

                    Anne Dorothea Jespersdatter 1788-1863

                       Ane Marie Christensdatter 1812-1871

                           Kristiane Jensen 1845-1914

                              Maren Sørensen 1872-1943

                                 Sigurd Eriksen 1907-1980

                                    Hans Henning Eriksen 1944-

I matriklen af 1688 er Christen Espersen, her kaldet Jespersen, anført med en gård på 32 td. land, i hartkorn vurderet til 5td 1 skp 1fjk 2 alb, en pæn gård i sammenligning med sognets øvrige gårde. Gården var fæstegård under Volstrup, der på den tid ejedes af den store vestjyske godssamler Christen Linde, der fik samlet en række godser med tilsammen mere end 3400 Tdr. Hartkorn, heriblandt Handbjerg Hougård, hvor andre aner var fæstere.

En skatteliste fra 1688 nævner Jens Christensen som ejer af en større gård i Skjetterup, muligvis Nygaard. Han var sandsynligvis søn af Christen Espersen og når denne ikke nævnes i skattelisten, skyldes det formentlig, at proprietæren Christen Linde skulle betale Christens kopskat, da han jo var birkefoged og han i øvrigt i 1682 nævnes blandt Christen Lindes "tjenere".

De økonomiske forhold i gården har åbenbart været gode. Det fremgår af skattelisten, at der som tyende var såvel karl som pige. Skattebeløbet er sat til 1Rd. 2Mk. 8Skl., et beløb rigeligt  over gennemsnittet for gårdene i sognet eller birket.

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail