Tipoldefar Peder Jeppesen
i Bajlum, Hjerk sogn

 

Harre herred

 

Klik

 

Peder Jeppesen var gift med Mette Pedersdatter, datter af smeden i Roslev


1845 Lægd 11 Hjerk sogn                   
No. 22 Jeppe Jensens søn, Peder, f. i Bailum, 25 Aar, Nuværende opholdssted: Hjemme. 1845 Sold. 9. Inf.Batl. fra 30 Mai

Peder Jeppesen deltager i Treårskrigen 1848 - 1851 som menig i 9. Bataljon, 3. Kompagni og bliver uskadt hjemsendt i februar 1851.
Han modtager efter ansøgning i 1877 den indstiftede erindringsmedalje.

 


Inden Peder Jeppesen drager i krig får han skøde på boelstedet i Bajlum efter moderen, Ane Elisabeth Vistisdatter, der sad i uskiftet bo efter tip2 oldefar Jeppe Jensen.

Folketælling 1855
Hjerk sogn, Harre herred
Peder Jeppesen, 35 år, gift, født i sognet, Huusmand og huusfader
Mette Pedersen, 35 år, gift, Bajlum sogn, hans kone
Ane Kirstine Pedersen, 3 år, ugift, født i sognet, deres barn
Mette Marie Pedersen, 1 år, ugift, født i sognet, deres barn
Ane Elisabeth Vistisen, 77 år, enke, født i Volling sogn, Husfaders moder som af familien forsørges.

Anno 1855 November 7 efter anmeldelse har undertegnede Branddirecteur og Taksationsmænd Tømmermester Jesper Jepsen og Muurmester Erik Lihme begge af Skive paa ny foretaget Taksation til forventet indtegning under Brandforsikringen for Hierk Sogn.
Bailum Bye
Et sted eies og beboes af Peder Jepsen. Ej forhen forsikret. Stuehus med Enderne i Øst og Vest 15 Fag 8 1/4 Alen dyb af klinede Vægge på grundmured Fod med blandings ? og Overtømmer samt Straatag til beboelse med Loft Vinduer og Døre; Kjøkken og Bryggers; Ovn og Skorsteen af Leer og Muursteen; men Piben af heelbrændte Steen. Takseret til a Fag 20 rd 300 rd.
Paa Sogneforstanderskabets Vegne mødte Chr.Stephensen
Actum ut Supra
        Øllgaard           J. Jepsen  -  E. Lihme
Branddirecteur         Taksationsmænd
Kilde: AO. Brandtaksationsprotokol Harre herred 1856-1886. Opsl. 11-12

I Brandforsikringsprotokollen 1858-1872 ses følgende:
Forsikring No. 90/22 Bailum Bye, Huus, Matr. 14, Peder Jepsen.
a. Huus i Ø a W. Forsikringssum 300 rd.
b. Fæ og Faarestald i S. Forsikringssum 50 rd. Ialt 350 rd.
Kilde: AO. Harre herred, Brandforsikringsprotokol 1858-1872. Opsl. 207

Folketælling 1860
Hjerk sogn, Harre herred
Peder Jeppesen, 40 år, gift, født i sognet
Mette Pedersen, 40 år, gift, hans kone, født i Roslev
Ane Kirstine Pedersen, 8 år, ugift, født i Bajlum, deres barn
Mette Marie Pedersen, 6 år, ugift, født i Bajlum, deres barn
Else Marie Pedersen, 5 år, ugift, født i Bajlum, deres barn
Jeppe Pedersen, 3 år, ugift, Født i Bajlum, deres barn
Ane Elisabeth Vistisen, 77 år, enke, født i Volling sogn, hans moder.

Jeppe havde en tvillingbror, Peder, der dør 28. december 1857, 18 uger gammel og Jeppe selv dør 31. december 1863.
Den 15. august 1860 føder Mette endnu et par tvillinger, der navngives Peder (som sin afdøde bror) og Jens. Peder dør 24. december 1863 og Jens dør 6. januar 1864 - den dag, hvor Jeppe og Peder skal begraves. Jens begraves 12. januar 1864.

I kirkebogen fra Hjerk sogn står der således under "Døde Mandkøn" tre linier under hinanden:
24. Dec. 1863 Peder Pedersen, 3½ gammel, søn af huusmand i Bajlum Peder Jeppesen
31. Dec. 1863 Jeppe Pedersen, 6½ gammel, søn af huusmand i Bajlum Peder Jeppesen
6. Jan. 1864 Jens Pedersen, 3½ gammel, søn af huusmand i Bajlum Peder Jeppesen

I 1879 dør datteren Else Marie 24 år gammel. Af deres 7 fødte børn når således kun 2 af dem en moden alder, nemlig Ane Kirstine og Mette Marie.

Ane Elisabeth Vistisdatter dør 30 marts 1862 og den 19 maj s.A. afsluttes skiftet således:
Boets ejendele blev registreret og vurderet til 11rd 2sk. De af sønnen afholdte beravelsesomkostninger udgjorde 15rd, hvoerefter boet blev udleveret til sønnen, Peder Jeppesen.

Peder Jeppesens datter, oldemor Ane Kirstine Pedersen, bliver 1882 gift med Niels Kristian Jensen og de bosætter sig i Jebjerg

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail