Gibsmesteren

fra Wolstrup Bækhuus

 i Hjerm sogn

 

Hjerm herred


En tip4 oldefar, Jens Sørensen Smed, var smed i Volstrup by.

 

      Jens Sørensen Smed (1730-1799)

         Søren Jensen (1755- før 1804)

                  Kirsten Sørensdatter (1783-1867)

                          Hedevig Katrine Nielsdatter (1820- ?)                   

                                   Esper Christian Eriksen (1850-ca 1937) 

                                           Jens Marinus Eriksen (1876-1947)

                                  Sigurd                         Sigurd Eriksen (1907-1980)

                                                           Hans Henning Eriksen (1944-

 

Folketælling 1787

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Wolstrup Bye
Jens Sørensen 57 gift Hosbonde Huus Mand og Smed
Kirsten Pedersdatter 67 gift Madmoder

 

Skifte efter Jens Sørensen i 1899.
 

Hans eneste søn, Søren Jensen (1755-før 1804) kaldes både smed og gibsmester og må derfor foruden smed også have været murer (gibsmester).

 

Folketælling 1787

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Cappelan Huuset
Søren Jensen, 30, gift, Hosbonde, Gibsmester
Anne Jensdatter, 28, gift, Madmoder
Anne Marie Sørensdatter, 5, ugift, Deres Barn
Kirsten Sørensdatter, 3, ugift, Deres Barn
Jens Sørensen, 1, ugift, Deres Barn.

Søren Jensen (tip3 oldefar) havde flere ejendomme. Omkring 1787 havde han også Volstrup Bækhus og et stykke jord, Mortensberg, i Gimsing sogn. Mortensberg solgte han 5. Januar 1787 til Etatsråd Skov på Volstrup for 220rd. Han kaldtes ved denne handel "S. J. Smith af Kapellanhuset i Hjerm".

I 1796 køber han Kvistrup Munkeng.

Den 13 April 1804 afholdes der skifte i Volstrup Bækhus efter afdøde Gibsmester Søren Jensen på begæring af Datteren Anne Marie Sørensdatter og hendes mand, Christen Jensen Bork fra Maabjerg sogn.

Datteren får udbetalt 150 Rigsdaler og Søren Jensens Hustru, Anne Michelsdatter, fortsætter som ejer af Søren Jensens ejendomme.

 

1810 køber sønnen, Jens Sørensen Smidth Wolstrup Bækhus af moderen for 500 Rigsdaler og en aftægtskontrakt med hende.

 

1808 var Ungkarl Jens Sørensen Smidth af Wolstrupbækhuus og Pigen Maren Sørensdatter blevet gift. Jens Sørensen er bror til min fars tipoldemor; Kirstine Sørensdatter, og Maren Sørensdatter er kusine til min mors tipoldemor, Marie Katrine Knudsdatter.
 

1817 køber Jens Sørensen Smith også Hønsknødhus af Christen Pedersen Hoe fra Skiettrup. I 1824 opgøres gælden efter dette køb til 480 Rigsdaler, idet der udstedes en obligation på restbeløbet til Christens enke.

 

Folketælling 1840

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Hjerumhede Bye, Bækhuus - en Gaard, Jens Sørensen, 55, Gift, Gaardmand og Muurmester
Maren Sørensdatter, 54, Gift, hans Kone
Søren Jensen, 26, Ugift, deres Børn
Ane Johanne Jensdatter, 28, Ugift, deres Børn
Sørine Jensdatter, 21 , Ugift, deres Børn.

Folketælling 1855
Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Volstrup, Hønsknødhuus, et huus
Jens Sørensen, 70, Gift, Muurmester, huusfader
Maren Sørensdatter, 69, Gift, Hans kone
Severine Jensdatter, 36, Gift, Væver, huusfaderens datter.

Jens Sørensen dør som enkemand og aftægtsmand i Hønsknudhuus den 10. April 1865.

 

Jens Sørensens søster, Kirsten Sørensdatter (1783-1867), er en tip2 oldemor og hun bliver bliver gift med Niels Espersen (1778-1859) fra Volstrup Wasehus.

 

Jens Sørensens søn, Søren Jensen ( 1814-?), Overtager Volstrup Bækhus 1845.

 

Volstrup Bækhus

 

Folketælling 1845

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Bækhuus, En Gaard
Søren Jensen, 31, Gift, Gaardmand og Murer
Johanne Marie Christensdatter, 30, Gift, Hans Kone
Ane Johanne Pedersdatter, 17, Ugift, Tjenestepige
Anders Madsen, 27, Ugift, Indsidder - Dagleier og Murer
Simon Pedersen, 29, Ugift, Indsidder og Dagleier.

 

Tilsyneladende efterlader Søren Jensen sig ingen arvinger.

 

Volstrup Bækhus skiftede senere ejer flere gange. Lemvig-Skive landevej blev på et tidspunkt ødelagt af Limfjorden og landevejen blev derfor lagt ind i landet og gik forbi Volstrup Bækhus, der nu blev kongelig priviligeret kro.

I kroen blev der oprettet købmandshandel og en Christen Mogensen fra sognet begyndte en købmandshandel her - muligvis denne slægtning.

Kilde: P. Nørskov Lauritsen, Hjerm Sogn - En Historisk Beskrivelse
 

 

Hans Henning Eriksen, Ingersvej 9, DK-2920 Charlottenlund, tlf. 3964 4442
Send mig en mail